Den spanska räven

Den spanska räven som rev en annan räv åkte från Stockholm till Malmö:

Den spanska reven rev en annan rev.
Den spanska oäven oev en annan oäv.
Den spanska även ev en annan äv.
Den spanska raäven räev en annan raäv.